Įmonių likvidavimas

Likvidavimas

Likvidavimas – tai juridinio asmens veiklos pasibaigimas išregistruojant jį iš juridinių asmenų registro, kuriame buvo kaupiami ir saugomi jo duomenys. Juridinis asmuo gali būti likviduojamas savininko ar akcininkų sprendimu. Nuo sprendimo priėmimo dienos, atšaukiami visi buvę juridinio asmens valdymo organai ir valdymo organo funkcijas perima savininko ar akcininkų sprendimu paskirtas likvidatorius. Nuo sprendimo įregistravimo juridinių asmenų registre, juridiniam asmeniui suteikiamas statusas “likviduojamas”.

Mes atliksime šias paslaugas:

 • paruošime juridinio asmens savininko sprendimą likviduoti juridinį asmenį;
 • paskelbsime apie šį sprendimą viešai steigimo dokumentuose numatytame dienraštyje bei pranešime visiems juridinio asmens kreditoriams;
 • įregistruosime Juridinių asmenų registre likviduojamos įmonės teisinį statusą;
 • atstovausime Jus archyve bei valstybinėje mokesčių inspekcijoje;
 • išregistruosime įmonę iš Juridinių asmenų registro.

Įmonės veiklos sustabdymas

Įmonės veiklos sustabdymas – tai procedūra, kurios metu įmonė, nesudaranti ir nevykdanti jokių sandorių, atsiskaitymų su ūkio subjektais ir negaunanti pajamų, gali būti pripažinta nevykdančia veiklos. Tokia įmonė gali būti laikinai atleista nuo mokesčių deklaracijų teikimo, atsisakyti buhalterijos tvarkymo ir taip sustabdyti savo veiklą.

Mes atliekame šias paslaugas:

 • konsultuojame įmonės veiklos sustabdymo klausimais visos procedūros metu;
 • parengiame dokumentus, reikalingus įmonės laikinam atleidimui nuo mokesčių deklaracijų teikimo;
 • atstovaujame Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

Reikalingi dokumentai bei informacija:

 • įmonės duomenys (pavadinimas, kodas, PVM kodas, registruotos buveinės adresas);
 • įmonės vadovo duomenys;
 • samdomų darbuotojų skaičius;
 • įregistruotų, atsiskaitymams nenaudojamų kasos aparatų, perregistruotų atsakingai saugoti, pavadinimai ir numeriai;
 • UAB balansas veiklos nevykdymo termino pradžiai;
 • mokesčių, nuo kurių deklaracijų teikimo prašoma laikinai atleisti, deklaracijos už laiko tarp į nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki veiklos nevykdymo termino pradžios.