Leidimai gyventi, vizos, pilietybė

Leidimas laikinai ir nuolat gyventi Lietuvoje

Padedame gauti leidimą laikinai arba nuolat gyventi Lietuvoje. Mūsų įmonė pasirūpins visų dokumentų parengimu, kurie būtini norint gauti Lietuvos Respublikoje gyvenančio asmens statusą. Turėdami leidimą gyventi Lietuvoje, Jūs galėsite be jokių kliūčių įvažiuoti ne tik į Lietuvą, bet ir į bet kurią kitą Šengeno zonos valstybę.

LEIDIMAS LAIKINAI GYVENTI LIETUVOJE

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje – tai dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje jame nurodytą laiką. Leidimas laikinai gyventi paprastai galioja dviejus metus, o po to gali būti pratęsiamas.
Ukrainos, Baltarusijos, Armėnijos, Indijos, Kinijos, Rusijos ir kitų trečių šalių piliečiai leidimo laikinai gyventi Lietuvoje galiojimo metu turi teisę pasirinkti savo gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, ją keisti, išvykti iš Lietuvos Respublikos ir grįžti į ją. Be to, šių šalių piliečiai, leidimo laikinai gyventi Lietuvoje galiojimo metu turi teisę be vizų keliauti po visas Šengeno valstybes.

Dokumentai reikalingi dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo:

 • Prašymas (prašymas pateikiamas per Lietuvos migracijos informacinę sistemą)
 • Galiojantis kelionės dokumentas;
 • 2 nuotraukos (40×60 mm);
 • Leidimo laikinai gyventi išdavimą pagrindžiantys dokumentai;
 • Dokumentas apie pakankamą pragyvenimo lėšų kiekį;
 • Dokumentas apie gyvenamąją vietą;
 • Pažyma dėl (ne)teistumo
 • Dokumentas dėl sveikatos draudimo (draudimo suma – 6 000 Eur);
 • Teisėtą buvimą patvirtinantis dokumentas, jeigu prašymą paduodate būdamas Lietuvoje (viza ar kita dokumentą).

Turėdami leidimą laikinai gyventi Jūs galite:

 • Atvykti į ES ir Šengeno zonos šalis ir būti ten neribotą laiką (leidimo galiojimo laikotarpiu);
 • Vykti be vizų į visų ES ir Šengeno zonos valstybių teritoriją, neribojant buvimo laiko;
 • Paprasčiau gauti vizas į tokias šalis kaip JAV, Kanada, Didžioji Britanija, Australija;
 • Ieškotis darbo Lietuvoje;
 • Turėti tokias pat socialines garantijas, kaip ir Lietuvos piliečiai: nedarbingumo pašalpa, vaiko gimimo pašalpa, medicina, studijos ir kt.;
 • Gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvoje;
 • Asmenims, turintiem leidimą gyventi Lietuvoje komercinės veiklos pagrindu (IĮ ar UAB) suteikiama teisė įsigyti automobilį su galimybe jį eksploatuoti už Europos Sąjungos ribų (laikinas išvežimas pagal įvežimo šalies teisės aktus).

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išduodamas 4-6 mėnesių laikotarpyje.

LEIDIMAS NUOLAT GYVENTI LIETUVOJE

Leidimas nuolat gyventi Lietuvoje  – dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ir patvirtinantis užsieniečio nuolatinio Lietuvos Respublikos gyventojo statusą.

Užsienio šalių piliečiai turi teisę vykdyti ūkinę, komercinę, ir kitą teisėtą veiklą Lietuvos Respublikoje. Pradžiai jums būtina užregistruoti įmonę (UAB arba IĮ), tam kad gautumėte gauti leidimą laikinai gyventi dvejiems metams, su galimybe jį pratęsti ir vėliau gauti leidimą nuolat gyventi. Teisė gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvoje atsiranda po 5 metų, nuo leidimo laikinai gyventi išdavimo.

Asmenys, turintys leidimą gyventi Lietuvoje komercinės veiklos pagrindu (IĮ ar UAB), gali įsigyti automobilį su galimybe jį eksploatuoti už Europos Sąjungos ribų (laikinas išvežimas pagal įvežimo šalies teisės aktus).

Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje išduodamas 4-6 mėnesių laikotarpyje.

Šengeno vizos

Mūsų įmonė gali parengti kvietimą į Lietuvą. Šio kvietimo pagrindu Jums bus išduota Šengeno viza. Turėdami galiojančią Šengeno vizą, Jūs turite teisę atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti joje vizoje nurodytą laiką. Šengeno vizos gali būti vienkartinės, dvikartinės ir daugkartinės. Užsieniečių grupei gali būti išduota grupinė viza. Turėdami daugkartinę Šengeno vizą Jūs galite pusės metų laikotarpyje Šengeno zonoje būti iki 90 dienų. Turėdami daugkartinę vizą Jūs turite teisę vykti į bet kurią Šengeno šalį neužsukdami į Lietuvą.

Dokumentai reikalingi Šengeno vizos gavimui:

 • Paso kopija su nuotrauka ir adresu.
 • Pažyma iš darbovietės, kurioje nurodytos Jūsų pareigos (Jūs turite būti įdarbinti).
 • Atvykimo tikslas.
 • Atvykimo ir išvykimo data.

Dokumentų paruošimas užtrunka iki 7 dienų.

Nacionalinė viza

Užsienietis, turintis nacionalinę (D) vizą, gali atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti joje vizoje nurodytą laiką. Šis laikas gali trukti iki 12 mėnesių. Nacionalinė viza gali būti vienkartinė ir daugkartinė. Vienkartinė nacionalinė viza išduodama užsieniečiui, kuriam leista laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. Daugkartinė nacionalinė viza dažniausiai išduodama užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvą darbo, studijų, mokslinių tyrimų, teisėtos veiklos tikslais.

Nacionalinei vizai gauti turite pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymas išduoti nacionalinę vizą, užpildytas naudojantis elektroninėmis paraiškos pildymo priemonėmis.
 2. galiojantis kelionės dokumentas;
 3. 1 spalvota nuotrauka (35×45 mm);
 4. darbdavio elektroniniu būdu pateiktas tarpininkavimo raštas (Vizų tarnybai nurodomas tarpininkavimo rašto numeris);
 5. darbo sutartis;
 6. dokumentas apie pakankamą pragyvenimo lėšų kiekį (pvz. banko sąskaitos išrašas, ar darbo sutartis);
 7. sveikatos draudimą patvirtinantis dokumentas, galiojantis buvimo Lietuvoje laikotarpiu ir visose Šengeno valstybėse. Sveikatos draudimą patvirtinantis dokumentas pateikiamas vizų tarnybai pareikalavus.
 8. dokumentą, patvirtinantį Jūsų turimą kvalifikaciją (diplomai, sertifikatai)